Spotkanie z Fundacją Jubilo


Spotkanie z Fundacją Jubilo (Polska / Włochy) 

Prowadzenie: Zofia Smolarska

Goście: Diego Pileggi i członkowie Fundacji Jubilo

 

Czas trwania: 60 minut

Wiek uczestników: 16 +

 

* WYDARZENIE NA ŻYWO:

Data: 29 sierpnia 2021 / niedziela /

Godzina: 17:00

Miejsce: Sala C_101, Art_Inkubator w w Fabryce Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3

Wstęp: bezpłatny, konieczna wcześniejsza rezerwacja miejsc 

Rezerwacja miejsc: od 28 lipca 2021 / przez formularz internetowy / telefonicznie: +48 506 103 207, od poniedziałku do piątku, w godzinach 11:00-17:00

 

Spotkanie prowadzone będzie w języku polskim i angielskim 

 


OPIS WYDARZENIA:

W ramach wizyty studyjnej Diego Pileggi - założyciel Fundacji Jubilo oraz jej członkowie zaprezentują materiały dokumentujące 10-letnie doświadczenie Fundacji Jubilo w pracy w teatralnej w środowisku osób wykluczonych społecznie i kulturalnie. Opowiedzą o wymiarze zarówno badawczym jak i praktycznym swojej pracy w perspektywie europejskiej, o autorskich technikach i metodologii działań Fundacji, a także wyzwaniach związanych z artystyczną interwencją jako narzędziem do budowania zmiany społecznej.

 

INFORMACJE O UCZESTNIKACH:

Diego Pileggi - założyciel i lider Fundacji Jubilo, reżyser, aktor, pedagog teatralny. Ukończył studia aktorskie na Manchester Metropolitan University oraz studia z zakresu sztuk performatywnych na Università degli Studi di Milano (2007). Od 2011 roku założyciel i lider Jubilo, zespołu teatralnego z siedzibą we Wrocławiu, realizującego działania z grupami marginalizowanymi. Wspólnie z zespołem reżyseruje i rozwija projekty teatralne w takich środowiskach jak więzienia, społeczności romskie, ośrodki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną czy obozy dla uchodźców. 
Od 2014 roku Pileggi jest współtwórcą i liderem nowatorskiego projektu teatralnego "Odkluczanie", rozwijanego we współpracy z Instytutem Grotowskiego oraz zakładami karnymi w całej Polsce, adresowanego do osób osadzonych w oddziałach zamkniętych i półotwartych. Głównym założeniem projektu jest stworzenie horyzontalnej platformy współpracy z osobami zaangażowanymi w przedsięwzięcie, opartej na technikach teatralnych, która ma na celu zainicjowanie procesu samookreślenia, rozwoju osobistego oraz zapewnienie wsparcia w procesie powrotu do społeczeństwa zewnętrznego. W ramach "Odkluczania" Pileggi wyreżyserował spektakle "Odzwierciedlenie" (współreżyser, 2015), "Kain" (2019), "Kain In Absentia" (2020) oraz "Po drugiej stronie / Przejście" (2020).
Założyciel i członek International Network of Theatre in Prison (międzynarodowa sieć teatru w więzieniu pod patronatem Unesco), współpracuje też z Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere (włoska sieć teatru w więzieniu). Przez ostatnie lata realizował projekty związane z tematem teatru w więzieniu, we współpracy z instytucjami oraz jednostkami teatralnymi i akademickimi zarówno w Polsce, jak i na płaszczyźnie międzynarodowej (m.in. Creative Europe, Erasmus+, Università la Sapienza di Roma). Od wielu lat współpracuje z wrocławskim Instytutem Grotowskiego, prowadząc własne badania w dziedzinie teatru oraz realizując program formacyjny dla performerów i aktorów, koncentrujący się na rozwijaniu technik treningu teatralnego w ramach działań fizycznych i grupowych. Jego praca jako badacza teatru i pedagoga jest zakorzeniona w teatrze badawczym oraz działaniu opartym na procesie, ze szczególnym wskazaniem na głos-ciało, trening psychofizyczny i ekspresję osobistą. Jako reżyser, performer i twórca warsztatów współpracował z instytucjami teatralnymi w Polsce i za granicą (m.in. Tehran International Festival, Teatr Polski, Akademia Sztuk Teatralnych). Jest członkiem-założycielem włoskiego zespołu teatralnego Il Giardino delle.

Fundacja Jubilo - to grupa teatralna, działająca od 2011 roku we Wrocławiu, kierująca się potrzebą artystycznej interwencji jako protestu przeciwko wykluczeniu kulturowemu. Jubilo dąży do przełamywania barier społecznych, ekonomicznych, językowych i kulturowych poprzez spotkania artystyczne, w których platformą wymiany jest język teatru i muzyki. Inicjatywy te realizowane są pod postacią długoterminowych spotkań warsztatowych oraz spektakli, będących swoistym dialogiem artystycznym pomiędzy uczestnikami a zespołem Jubilo. Od początku swojego istnienia zespół pracuje z osobami niepełnosprawnymi fizycznie i umysłowo, mniejszościami romskimi, bezdomnymi, uchodźcami i więźniami. Jubilo współdziała z wieloma organizacjami artystycznymi i teatrami we Wrocławiu, w tym z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego.
Jubilo od lat prowadzi we współpracy z Instytutem Grotowskiego projekt "Odkluczanie" skierowany do osadzonych z oddziałów zamkniętych i półotwartych, w ramach którego zrealizowano wielokrotnie nagradzane spektakle "Odzwierciedlenie" (2015), "Kain" (2019) oraz instalację performatywną "Kain In Absentia" (2020). W ramach projektu grupa rozwija różne platformy, w tym szkolenia teatralne dla osadzonych, program profesjonalizacyjny w ramach dyscyplin teatralnych i badań akademickich. Jubilo jest również członkiem-założycielem Międzynarodowej Sieci Teatrów W Więzieniu (INoTiP, pod patronatem Unesco) oraz partnerem włoskiej Sieci Teatrów w Więzieniu (Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere). W ramach różnych działań fundacja współdziała z profesjonalnymi teatrami w kraju i za granicą, prowadząc międzynarodowe programy warsztatowe i projekty artystyczne. Od 2017 roku zespół bierze udział w międzynarodowych projektach, takich jak Erasmus+ czy Creative Europe.
Grupa prezentowała swoją pracę na wielu międzynarodowych festiwalach i wydarzeniach teatralnych, w tym na festiwalu Dreams Before Dawn w Paryżu, Festival dei Due Mondi w Spoleto, Narodowym Festiwalu Teatru w Więzieniu Destini Incrociati oraz Międzynarodowej Konferencji Teatralnej w Więzieniu I Teatri delle Diversità we Włoszech. Jubilo współpracuje również z naukowcami i badaczami z całej Europy, w tym z doktorantami z Università La Sapienza di Roma (Włochy) oraz University of Reading (Wielka Brytania), gdzie prowadzone są badania na temat profesjonalnego teatru w więzieniu.

Zofia Smolarska - jest badaczką teatru i adiunktką na Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, gdzie obecnie realizuje projekt z pogranicza socjologii sztuki i socjologii nauki. Głównym polem jej zainteresowań jest analiza procesów twórczych i produkcyjnych oraz badania jakościowe w sztuce. Pasjonuje się prowadzeniem wywiadów badawczych, prasowych i dla publiczności. Jako dramaturżka i asystentka reżyserów współpracowała m.in. z Edit Kaldor i kolektywem Rimini Protokoll, co opisała później w swojej książce „Rimini Prokoll. Ślepe uliczki teatru partycypacyjnego” (2017). W 2019 roku była stypendystką Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu. W 2020 roku obroniła doktorat poświęcony rzemieślnikom teatralnym. W przeszłości związana z redakcją „Teatru” i „Polish Theatre Journal”. Jej teksty i wywiady ukazały się także m.in. w „TheaterForum”, „Art&Business”, „Zarządzaniu w kulturze”, „Dialogu”, „Performerze”, „Rzucie”, „Znaku”, „ADE Teatro”, „Qualitative Sociology” oraz w monografiach wieloautorskich. 

 

LINKI: