Spotkanie z Wydawnictwem Żywosłowie


Spotkanie z Wydawnictwem "Żywosłowie" (Polska)

Prowadzenie: Katarzyna Woźniak, Zofia Smolarska

 

Czas trwania: 60 minut

Wiek uczestników: bez ograniczeń wiekowych

Spotkanie prowadzone będzie w języku polskim

  

* WYDARZENIE NA ŻYWO:

Data: 27 sierpnia 2021 / piatek /

Godzina: 16:00

Miejsce: Art_Inkubator w w Fabryce Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3

Wstęp: wolny, bezpłatny

 


OPIS WYDARZENIA:

Zapraszamy na spotkanie z Wydawnictwem "Żywosłowie", które poprowadzi prof. Dariusz Kosiński. Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość zapoznania się z najnowszą publikacją Wydawnictwa - książką "Pictures of the Pandemic. An Album of Voices", która stanowi zapis rozmów polskich oraz zagranicznych artystów i badaczy teatru, na temat doświadczeń związanych z wyzwaniami, jakie pandemia rzuciła sztukom performatywnym.

Dokładnie 15 maja 2021, w dzień częściowego otwarcia działalności teatralnej po wielomiesięcznym zamknięciu spowodowanym pandemią, ukazała się anglojęzyczna książka "Pictures of the Pandemic. An Album of Voices". Zawiera ona zapisy kilku dyskusji i rozmów, które odbyły się głównie on-line późnym latem 2020 roku w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retroperspektywy organizowanego przez Teatr CHOREA oraz 4. Showcase'u „Generation After” organizowanego przez Nowy Teatr w Warszawie. Wzięli w nich udział polscy i zagraniczni artyści i badacze rozmawiający na gorąco o swoich doświadczeniach i przemyśleniach związanych z wyzwaniami, jakie rzuciła teatrowi i sztukom performatywnym pandemia.

Lista uczestników (w porządku alfabetycznym) wygląda następująco: Olena Apczel, Mario Biagini, Olga Drygas, Wojciech Grudziński, Piotr Gruszczyński, Anna Karasińska, Marta Keil, Maria Af Klintberg, Agata Kołacz, Natalia Korczakowska, Dariusz Kosiński, Agnieszka Kryst, Tomasz Majewski, Romana Nagabczyńska, Anna Nowak, Bartosz Rączkowski, Grzegorz Reske, Thomas Richards, Tomasz Rodowicz, Maciej Rożalski, Richard Schechner, Anna Smolar, Zofia Smolarska, Agnieszka Sosnowska, Hubert Sulima, Magda Szpecht, Paweł Sztarbowski, Olga Wysocka.

Wydawnictwo "Żywosłowie" zdecydowało się zebrać i opublikować te rozmowy i dyskusje, ponieważ zostały w nich sformułowane pytania i propozycje, które pozostają aktualne także dziś, w chwili gdy coraz częściej i śmielej mówi się o „powrocie do normalności”. Wydaje nam się, że właśnie doświadczenie ludzi teatru i sztuk performatywnych każe na ów „powrót” spojrzeć bardzo krytycznie. To, czego się wszyscy nauczyliśmy w czasie pandemii, z czym środowisko teatralne w Polsce w jej trakcie się spotkało a czasem wręcz - zderzyło, wskazuje, że powinniśmy raczej myśleć o zmianie skierowanej w przyszłość, a nie o powrocie do przeszłości. O tej zmianie mówili w sierpniu i wrześniu 2020 uczestnicy rozmów, których zapisy zostały opublikowane nie jako historyczne świadectwo minionego, ale jako interwencję dotyczącą tego, co nadchodzi lub - nadejść powinno.

Książka ukazuje się w wersji elektronicznej oraz papierowej.
E-book można kupić na stronie wydawnictwa: https://www.zywoslowie.pl/ksiegarnia.

 

INFORMACJE O UCZESTNIKACH:

Wydawnictwo "Żywosłowie" - powstało z inicjatywy Dariusza Kosińskiego i Katarzyny Woźniak, jako rozwinięcie i poszerzenie działalności pracowni przekładu „Żywosłowie”, założonej dwanaście lat temu przez Katarzynę Woźniak. To inicjatywa, której zasadniczym celem jest wprowadzenie na rynek różnego rodzaju książek, które przyczynią się do poszerzenia wiedzy o teatrze i innych sztukach przedstawieniowych, pogłębienia świadomości ich społecznej roli oraz ożywienia dyskusji nad performatywnymi aspektami kultury, życia społecznego i indywidualnego. Wychodząc od specyficznie rodzimego sposobu rozumienia i praktykowania tego, co zwykło nazywać się „teatrem”, chcemy uczynić szeroko rozumiane przedstawienia przedmiotem refleksji humanistycznej podejmującej najważniejsze wyzwania współczesności. Żywosłowie to nazwa ukuta przez Juliusza Osterwę (1885-1947), polskiego aktora, reżysera, działacza teatralnego i społecznego, współtwórcę i współkierownika pierwszego polskiego laboratorium teatralnego, Reduty. W ten sposób określał sztukę, która po oczekiwanej przez niego Wielkiej Przemianie miała zastąpić teatr. Mówiąc najprościej, Żywosłowie to sztuka żywego, czyli działającego słowa, słowa skutecznego, bo wyrastającego z głębokiego przeżycia. Idea ta wprost nawiązywała do polskiej tradycji romantycznej, przede wszystkim do Mickiewiczowskiej poezji czynnej, zakorzenionej zarówno w tradycji ludowej, jak i specyficznie reinterpretowanej tradycji chrześcijańskiej. Żywosłowie łączy sztukę przedstawieniową, wieszczą poezję, „pieśń gminną” i liturgię w daleki od ortodoksji splot, który można widzieć jako jedną z najważniejszych tradycji kultury polskiej. Na linii tej tradycji znajdują się poszukiwania i dokonania artystów, którzy są dla nas, twórców wydawnictwa „Żywosłowie” szczególnie ważni: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Stanisława Wyspiańskiego, Juliusza Osterwy i Mieczysława Limanowskiego, Jerzego Grotowskiego. Wyznaczają one tradycję, którą Dariusz Kosiński nazwał kiedyś „polskim teatrem przemiany”, uznając, że to ona przede wszystkim decyduje o specyfice polskiej kultury teatralnej, a może i polskiej kultury w ogóle. Niezależnie jak dziś te tezy oceniać, wydaje nam się, że potrzebny jest powrót do tej tradycji, jej przemyślenie, także krytyczne. To właśnie uznajemy za cel wiodącej linii wydawniczej wyznaczanej już przez pierwsze tytuły. Chcemy publikować książki, które na różne sposoby będą przedstawiać, analizować i interpretować dokonania twórców idących „przez teatr - poza teatr”, tropić rodzimą tradycję żywosłowia w jej rozlicznych przejawach, modyfikacjach, przejęciach, kontekstach i analogiach. Będziemy się przy tym starali ukazać jej wielonurtowość, wydobyć z zapomnienia nieoczywiste odnogi, podziemne rzeki i meandry. Chcemy na różne sposoby przemyśleć przedstawieniową i dramatyczną część polskiej kultury. Wydawać książki, które będą inspirować do przewalczania myślą zarówno jej przeszłości, jak i teraźniejszości.

 

LINKI: