Warsztaty mistrzowskie "Jestem. Społeczność"


Warsztaty mistrzowskie Fundacji Jubilo "Jestem. Społeczność" (Polska / Włochy)
 

Prowadzenie: Diego Pileggi i członkowie zespołu Fundacji Jubilo

 

Czas trwania: 8 godzin

Wiek uczestników: 16 +

Na warsztaty prosimy o założenie wygodnego stroju i obuwia do ćwiczeń fizycznych.

Warsztaty skierowane do: pedagogów, nauczycieli, edukatorów, aktorów, tancerzy, instruktorów teatralnych, animatorów a także do osób pasjonujących się teatrem, muzyką i tańcem. 

 

* WYDARZENIE NA ŻYWO:

Data: 28-29 sierpnia 2021 / sobota - niedziela / 

Godzina: 10:00-14:00

Miejsce: Sala Zespołu Tańca Ludowego HARNAM, ul. Piotrkowska 282a, Łódź

Koszt: 160 zł

Zapisy: mailowo: teatrchorea@gmail.com / telefonicznie: +48 506 103 207 / od poniedziałku do piątku, w godzinach 11:00-17:00

 


OPIS WYDARZENIA:

Podczas warsztatu, zespół zbuduje tematyczny, fizyczny i kreatywny pomost z projektem „Odkluczanie”, który Fundacja Jubilo rozwija w środowisku więziennym od 2015 roku, przy wsparciu Instytutu Grotowskiego we Wrocławiu. Prowadzący zaprezentują ćwiczenia i elementy treningu wykorzystywane w trakcie rozwoju swojej pracy teatralnej i praktyki artystycznej. Poza elementami ściśle powiązanymi z treningiem aktorskim, skupią się również na sposobach prowadzenia i wykorzystywania technik teatralnych w środowiskach nieteatralnych (tj. w więzieniach, obozach dla uchodźców, w pracy z osobami z niepełnosprawnością fizyczną i umysłową czy osobami w kryzysie bezdomności). 

Jubilo będzie towarzyszyć uczestnikom w procesie ich osobistych poszukiwań, stawiania pytań o rolę artystów teatralnych w społeczeństwie, a także pogłębianiu, w szerszym aspekcie, zastosowania pracy organizacji w warunkach środowiska społecznego. 

 

INFORMACJE O PROWADZĄCYCH:

Diego Pileggi - założyciel i lider Fundacji Jubilo, reżyser, aktor, pedagog teatralny. Ukończył studia aktorskie na Manchester Metropolitan University oraz studia z zakresu sztuk performatywnych na Università degli Studi di Milano (2007). Od 2011 roku założyciel i lider Jubilo, zespołu teatralnego z siedzibą we Wrocławiu, realizującego działania z grupami marginalizowanymi. Wspólnie z zespołem reżyseruje i rozwija projekty teatralne w takich środowiskach jak więzienia, społeczności romskie, ośrodki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną czy obozy dla uchodźców. 
Od 2014 roku Pileggi jest współtwórcą i liderem nowatorskiego projektu teatralnego "Odkluczanie", rozwijanego we współpracy z Instytutem Grotowskiego oraz zakładami karnymi w całej Polsce, adresowanego do osób osadzonych w oddziałach zamkniętych i półotwartych. Głównym założeniem projektu jest stworzenie horyzontalnej platformy współpracy z osobami zaangażowanymi w przedsięwzięcie, opartej na technikach teatralnych, która ma na celu zainicjowanie procesu samookreślenia, rozwoju osobistego oraz zapewnienie wsparcia w procesie powrotu do społeczeństwa zewnętrznego. W ramach "Odkluczania" Pileggi wyreżyserował spektakle "Odzwierciedlenie" (współreżyser, 2015), "Kain" (2019), "Kain In Absentia" (2020) oraz "Po drugiej stronie / Przejście" (2020).
Założyciel i członek International Network of Theatre in Prison (międzynarodowa sieć teatru w więzieniu pod patronatem Unesco), współpracuje też z Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere (włoska sieć teatru w więzieniu). Przez ostatnie lata realizował projekty związane z tematem teatru w więzieniu, we współpracy z instytucjami oraz jednostkami teatralnymi i akademickimi zarówno w Polsce, jak i na płaszczyźnie międzynarodowej (m.in. Creative Europe, Erasmus+, Università la Sapienza di Roma). Od wielu lat współpracuje z wrocławskim Instytutem Grotowskiego, prowadząc własne badania w dziedzinie teatru oraz realizując program formacyjny dla performerów i aktorów, koncentrujący się na rozwijaniu technik treningu teatralnego w ramach działań fizycznych i grupowych. Jego praca jako badacza teatru i pedagoga jest zakorzeniona w teatrze badawczym oraz działaniu opartym na procesie, ze szczególnym wskazaniem na głos-ciało, trening psychofizyczny i ekspresję osobistą. Jako reżyser, performer i twórca warsztatów współpracował z instytucjami teatralnymi w Polsce i za granicą (m.in. Tehran International Festival, Teatr Polski, Akademia Sztuk Teatralnych). Jest członkiem-założycielem włoskiego zespołu teatralnego Il Giardino delle.

Fundacja Jubilo - to grupa teatralna, działająca od 2011 roku we Wrocławiu, kierująca się potrzebą artystycznej interwencji jako protestu przeciwko wykluczeniu kulturowemu. Jubilo dąży do przełamywania barier społecznych, ekonomicznych, językowych i kulturowych poprzez spotkania artystyczne, w których platformą wymiany jest język teatru i muzyki. Inicjatywy te realizowane są pod postacią długoterminowych spotkań warsztatowych oraz spektakli, będących swoistym dialogiem artystycznym pomiędzy uczestnikami a zespołem Jubilo. Od początku swojego istnienia zespół pracuje z osobami niepełnosprawnymi fizycznie i umysłowo, mniejszościami romskimi, bezdomnymi, uchodźcami i więźniami. Jubilo współdziała z wieloma organizacjami artystycznymi i teatrami we Wrocławiu, w tym z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego.
Jubilo od lat prowadzi we współpracy z Instytutem Grotowskiego projekt "Odkluczanie" skierowany do osadzonych z oddziałów zamkniętych i półotwartych, w ramach którego zrealizowano wielokrotnie nagradzane spektakle "Odzwierciedlenie" (2015), "Kain" (2019) oraz instalację performatywną "Kain In Absentia" (2020). W ramach projektu grupa rozwija różne platformy, w tym szkolenia teatralne dla osadzonych, program profesjonalizacyjny w ramach dyscyplin teatralnych i badań akademickich. Jubilo jest również członkiem-założycielem Międzynarodowej Sieci Teatrów W Więzieniu (INoTiP, pod patronatem Unesco) oraz partnerem włoskiej Sieci Teatrów w Więzieniu (Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere). W ramach różnych działań fundacja współdziała z profesjonalnymi teatrami w kraju i za granicą, prowadząc międzynarodowe programy warsztatowe i projekty artystyczne. Od 2017 roku zespół bierze udział w międzynarodowych projektach, takich jak Erasmus+ czy Creative Europe.
Grupa prezentowała swoją pracę na wielu międzynarodowych festiwalach i wydarzeniach teatralnych, w tym na festiwalu Dreams Before Dawn w Paryżu, Festival dei Due Mondi w Spoleto, Narodowym Festiwalu Teatru w Więzieniu Destini Incrociati oraz Międzynarodowej Konferencji Teatralnej w Więzieniu I Teatri delle Diversità we Włoszech. Jubilo współpracuje również z naukowcami i badaczami z całej Europy, w tym z doktorantami z Università La Sapienza di Roma (Włochy) oraz University of Reading (Wielka Brytania), gdzie prowadzone są badania na temat profesjonalnego teatru w więzieniu.

 

LINKI: 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH: 

- Warsztaty organizowane są przez Teatr CHOREA w Łodzi, zwanym organizatorem wydarzenia.

Zapisy:

- Zapisy na warsztaty prowadzi Teatr CHOREA, od poniedziałku do piątku, w godzinach 11:00-17:00:
- mailowo: teatrchorea@gmail.com
- telefonicznie: +48 506 103 207

- Nie prowadzimy zapisów w weekendy (soboty i niedziele) oraz w dni świąteczne. 

- W mailu prosimy podać tytuł warsztatu, datę warsztatu i dane uczestników (imię, nazwisko, wiek).

- Do maila prosimy o załączenie potwierdzenia opłaty za uczestnictwo w warsztacie.

Opłaty:

- Koszt uczestnictwa w 2-dniowych warsztatach ośmiogodzinnych wynosi 160 zł od uczestnika. Jest to pełna opłata za warsztat i nie może być pomniejszona w zależności od mniejszej ilości godzin/dni warsztatowych, w których uczestnik weźmie udział.

- Opłaty za udział w warsztatach przyjmuje Teatr CHOREA, na konto Alior Bank: 95 2490 0005 0000 4530 5405 9285.

- W tytule przelewu należy umieścić imię i nazwisko uczestnika oraz formułkę „Laboratorium Kreatywnego Działania edycja III - szkolenia/warsztaty”.

- Teatr CHOREA mailowo poinformuje uczestników o odnotowanej wpłacie i tym samym ostatecznie potwierdzi uczestnictwo w szkoleniu/warsztacie.

- Wpłata za uczestnictwo w warsztatach musi zostać odnotowana na koncie bankowym Teatru CHOREA najpóźniej do godziny 18:00, w dniu poprzedzającym wydarzenie.

- Jeśli wpłata nie zostanie odnotowane w powyższym terminie, rezerwacja zostaje anulowana.

- Teatr CHOREA może wystawić fakturę VAT.

- Za rezygnację z udziału w warsztatach zgłoszoną (mailowo lub telefonicznie) najpóźniej do 7 dnia przed datą wydarzenia, Teatr CHOREA zwraca pełną kwotę (160 zł) na konto nadawcy.

- Za rezygnację z udziału w warsztatach zgłoszoną (mailowo lub telefoniczne) po upływie 7 dni przed datą wydarzenia, Teatr CHOREA nie zwraca opłaty.

- Teatr CHOREA zastrzega sobie możliwość zmiany formuły warsztatów ze stacjonarnych na warsztaty online, w zależności od stanu sytuacji epidemiologicznej w kraju.

- Teatr CHOREA zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia oraz warsztatu po ówczesnej zgodzie wszystkich uczestników wydarzenia.

 Ważne informacje:

- Przed rozpoczęciem warsztatów każdy uczestnik proszony będzie o przedstawienie dokumentu tożsamości w celu weryfikacji, a także o wypełnienie oświadczenia uczestnictwa w warsztatach.

- Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na publikowanie swojego wizerunku, w postaci tworzonej przez organizatorów relacji z wydarzenia, oraz w celach promocji wydarzenia na wszelkich nośnikach multimedialnych w Internecie, prasie, telewizji oraz na nośnikach reklamowych innego typu.

- Udział w warsztatach wiąże się z przestrzeganiem poniższego regulaminu.

- Prosimy o zapoznanie się z regulaminem przed dokonaniem opłaty warsztatowej. 

- Dokonanie opłaty warsztatowej jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

 

 

Wydarzenie odbywa się w ramach III edycji edukacyjno-artystycznego projektu "Laboratorium Kreatywnego Działania", realizowanego przez Teatr CHOREA.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.  

 

Logo MKDNiS kolorowe 2

 

 

 

Dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Łodzi.

 

logo wer horyzont zhaslem pl kolorrgb5